ETARGET
Měřící regulační technika
Dodávky a instalace systémů analýz hluku, vibrací, toxických plynů.
Kartové a čipové systémy
Kontrola vstupu a docházky, obchůzka, stravovací sys., turnikety, závory.
STK a měření emisí
Měříme všechny typy vozidel včetně LPG Bez předchozího objednání. Přijeďte!
Audit, daňové poradenství,
účetnictví - kvalitní služby v těchto oblastech firmám i v Aj, Nj a Rj. Zkuste
STK v Praze - Motol. Technické
prohlídky, dovozy, evidenční kontroly, přestavby, emise benzín i diesel.