ETARGET
Měřící regulační technika
Dodávky a instalace systémů analýz hluku, vibrací, toxických plynů.
Zdravý životní styl
Staráte se o zdravý životní styl? Potravinářská komora také, podívejte.
Audit, daňové poradenství,
účetnictví - kvalitní služby v těchto oblastech firmám i v Aj, Nj a Rj. Zkuste
STK v Praze - Motol. Technické
prohlídky, dovozy, evidenční kontroly, přestavby, emise benzín i diesel.